Naše služby

  • montáž interiérového nábytku (hotely, školy, kliniky),
  • stavanie výstavných stánkov, pódií a dekoratívnych konštrukcií,
  • príprava obchodných priestorov a dekorácií,
  • zariaďovanie, renovácie ubytovacích a kuchynských zariadení,
  • demontáž nábytkov a zariadení (zo súkromných, obchodných, aj skladových priestorov).